سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

مهار وزوز گوش با سمعک

وزوز گوش چیست؟

آیا وزوز گوش درمان می شود؟

وزوز گوش به صدایی گفته می شود که درون گوش یا سر فرد شنیده می شود و اطرافیان هیچ صدایی نمی شنوند.

صدای وزوز در هر فرد متفاوت بوده و می تواند به صورت سوت، صدای غرش، صدای سوت کتری، صدای جریان آب، صدای زنبور و دیگر صداها در فرد با وزوز گوش شنیده شود.

امروزه روش های مختلفی برای درمان وزوز گوش مطرح شده است اما به دلیل تفاوت در علت های ایجاد وزوز میزان کارامدی درمان ها برای هر فرد متفاوت می باشد.

صدا درمانی یکی از روش های موثر برای درمان وزوز گوش می باشد که طبق مطالعات صورت گرفته در ایران برروی گروه جانبازان نتایج موثری در رفع وزوز گوش مشاهده شد. بر همین اساس برندهای سمعک تمرکز ویژه ای بر ساخت و طراحی سمعک های با توانایی مهار وزوز گوش داشته اند.

در شکل زیر نمونه ایی از این برندها آورده شده است(۱).

سمعک

(signia همان زیمنس می باشد).

انواع برنامه وزوز

مکانیزم سمعک های دارای برنامه وزوز به دو صورت می باشد:

  • استفاده از موسیقی یا تن های آرامش بخش مثل صدای امواج دریا

  • استفاد از تن مدیوله شده یا Modulation Tone

 

در سمعک های که از صدای موسیقی یا امواج دریا برای رفع وزوز گوش استفاده می کنند باعث می شود که ذهن بیمار از وزوز دور شود و به خاطر جذابیت نوع صدا نوعی ریلکسیشن ذهنی رخ می دهد که نتیجه آن حس آرامش و کاهش و حتی حذف شدت وزوز می باشد.

در سمعک هایی که از تن مدیوله استفاده می کنند علاوه بر تغییر نوع فرکانس مدوله( تن مدیوله low و high) می توان دامنه و سرعت نوسانات تن را تغییر داد که این کار در رفع وزوز بسیار موثر می باشند.

از نظر کارامدی این دو روش کمپانی های مختلف معمولا موثر بودن این دو برنامه را در یک حد می دانند اما گفته شده است که تن مدیوله کارآمدی بهتری داشته است.

در یک مطالعه میزان کارآمدی سمعک در مهار وزوز ۶۵% اعلام شده است(۲).

وزوز

وزوز گوش

البته میزان موفقیت در مهار وزوز بستگی به چند فاکتور دارد:

  • فرکانس وزوز

  • بلندی وزوز

  • حداقل سطح پوشش و وقفه پایدار

  • عامل ایجاد وزوز

  • میزان تاثیر گذاری وزوز در سایر جنبه های زندگی

  • همکاری فرد

  • مدت زمان ایجاد وزوز

و غیره.

 

به طور کلی بیمارانی که در شروع وزوز گوش یا مراحل اولیه برای درمان اقدام می کنند احتمال و میزان موفقیت درمان گوش بالاتر می باشد. اما بیمارانی که مدت زمان زیادی از وزوز گوش آنها گذشته است به دلیل به خاطر سپردن وزوز گوش در حافظه بلند مدت رفع و از بین بردن وزوز گوش به مراتب سخت تر می باشد.

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)