سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

ارزیابی شنوایی اطفال

 

ارزیابی شنوایی در نوزادان و اطفال

 

در ارزیابی شنوایی نوزادان ابتدا باید تاریخچه گیری دقیقی از وضعیت کودک قبل و درحین تولد انجام داد. به طور مثال: زمان تولد، استفاده مادر از دارو، قرارگیری کودک در بخش مراقبت های ویژه نوزادان(NICU)، زردی خون، عفونت های حین بارداری و بررسی مشکلات کم شنوایی در سایر اعضای خانواده.

بعد از تاریخچه گیری، برای ارزیابی شنوایی نوزادان از چند روش می توان استفاده کرد:

1. ارزیابی رفتاری

2. اندازه گیری فیزیولوژیک

 

 

ارزیابی شنوایی به صورت رفتاری به معنی شرکت دادن کودک یا نوزاد در ارزیابی شنوایی می باشد. در ارزیابی شنوایی بزرگسالان به صورت رفتاری، فرد در اتاقک قرار می گیرد و هر زمانی که صدا رو در هر گوش شنید دست خود را بالا می برد یا دکمه را فشار می دهد. اما در کودکان چنین نیست.

 

ارزیابی رفتاری:

 

1.Behavioral observation audiometry(BOA):

در BOA، کودک در بغل مادر قرار می گیرد و شنوایی شناس با ارائه صدای گفتاری، نویز و دیگر صداها با شدت بلند پاسخ کودک را مشاهده می کند. پاسخ کودک می تواند شامل پاسخ استارتل(تکان خوردن دست، پا و پریدن) در سنین کمتر باشد اما در سنین بالا(سن 4 ماهگی) چرخش چشم به سمت منبع صدا، بیدار شدن از خواب و پلک زدن می تواند جز پاسخ ها باشد.

 پس به طور کلی این تست شنوایی در سنین تولد تا 4 ماهگی انجام می شود.

2. Visual reinforcement audiometry(VRA):

ارزیابی شنوایی کودکان از 4 ماه به بعد می توان با شرطی کردن کودک انجام شود. در این سن کودک به راحتی توانایی مکان یابی در طرفین، پایین و بالا را با افزایش سن بدست می آورد. در این تست با قرار دادن کودک بر روی صندلی یا در بغل مادر و استفاده از جعبه های تاریک که وقتی کودک به طرف منبع صدا در طرفین خود حرکت کرد این جعبه ها روشن می شوند و کودک انگیزه برای ادامه بازی را پیدا می کند.

 تست شنوایی VRA در سنین 5 تا 6 ماهگی بسیار موثر است و معمولا در سنین 24 ماهگی بسار پیشنهاد می شود . کودک به راحتی شرطی می شود.

 

3. Condioton play audiometry(CPA):

ادیومتری بازی یا CPA برای کودکان در سنین 2 تا 5 سال انجام می شود و کودک بعد از شرطی شدن باید پاسخ حرکتی مناسب نظیر انداختن لوگو در سبد یا قراردادن پازل انجام دهد.

در صورت همکاری کودک می توان برای ارزیابی دقیق تر و همچنین ارزیابی تک گوشی از هدفون استفاده کرد.

 

ارزیابی های فیزیولوژیک:

ارزیابی های فیزیولوژیک شامل پاسخ های برانگیخته شنوایی(ABR)، پاسخ های steady-state شنوایی(ASSR)، پاسخ های منتشر شده حلزونی(OAE) و ایمیتانس اکوستیک می باشد.

در بخش دیگر در مورد ارزیابی های فیزیولوژیک و مزایای آن صحبت می شود

در صورت  وجود مشکل و عدم پاسخ مناسب در کودک و همچنین تکرار تست شنوایی کودک با استفاده از تست های فیزیولوژیک حتما باید کودک از سمعک استفاده کند. زیرا در صورت تاخیر در استفاده از سمعک، کودک دچار تاخیر در زبان آموزی می شود که مسئله بسیار مهمی می باشد.

بسیاری از خانواده ها به دلیل عدم پذیرش کم شنوایی کودک خود به صورت غیرعمد سبب تاخیر در رشد شناخت و زبان آموزی کودک می شوند که گاهی این تاخیرات قابل جبران نمی باشد.

 

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)