سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

گارانتی بین المللی

گارانتی بین اللملی:

برند و شرکت های مختلف سمعک به مدت 2 سال تمامی خدمات سمعک یا خرابی های سمعک را تحت پوشش قرار می دهد. اما بعضی از سمعک های درجه دو دارای 1 سال گارانتی می باشند.

گارانتی سمعک نسبت به سایر گارانتی ها ارزش بیشتری دارد از این نظر که حتی در صورت خرابی و عدم تعمیر سمعک، شرکت سمعک جدید برای استفاده بیمار تحویل می دهد.

گارانتی سمعک شامل خراب شدن رسیور، میکروفون و برد اصلی به صورت ناگهانی می باشد اما ضربه خوردن یا افتادن سمعک جزء گارانتی سمعک نمی باشد.

سوالی که برای بسیاری از بیماران و مراجعین که خرید سمعک انجام میدهند این است که:

آیا گارانتی سمعک در سایر کشور ها قابل قبول می باشد و گارانتی سمعک بین المللی می باشد؟

با اطمینان می توان گفت بله، گارانتی سمعک بین المللی بوده و در سایر کشورهایی که نمایندگی سمعک در آن می باشد تمامی خدمات سمعک را انجام می دهند.

بسیاری از بیماران که به سایر کشورها مسافرت می کنید و/یا شاید چند ماهی درآنجا زندگی می کنند گارانتی بین المللی سمعک بسیار مفید می باشد و می توانند خدماتی نظیر تنظیم سمعک، تعمیر سمعک یا سایر نیازهای بیمار را برطرف نمایند. 

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)