سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

دکتر سیدیحیی حسینی

نام: سید یحیی

نام خانوادگی: حسینی

آموزشی:

  • رتبه برتر علمی کنکور دکترا تخصصی شنوایی شناسی
  • عضو بنیاد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

تالیف و ترجمه کتاب:

  • مولف دوم کتاب “ارزیابی شنوایی در کودکان”. انتشارات قلم علم

 مقاله چاپ شده در ژورنال های داخی و بین الملی:

  • بررسی تزریق جنتامایسین در بیماران منییر یک طرفه قطعی قبل و بعد از تزریق، دو ماهنامه شنوايي شناسي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۹۴
  • مزایای شنوایی دوگوشی در درک و تمایز سیگنال های آکوستیکی، مجله دانشگاه علوم پزشكي ايلام، ۱۳۹۳

سخنرانی و ارائه پوستر در کنگره های ملی و بین الملی:

  • سخنرانی در کنگره توانبخشی سالمندان: بررسی ریز مغذی ها در محافظت شنوایی و تعادل سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  •  ارائه پوستر در همایش گفتار درمانی ایران، دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر سید یحیی حسینی

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)