سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

ویزیت در منزل

ویزیت در منزل:

تجویز سمعک در کلینیک شنوایی ابتدا با انجام تست شنوایی و تمپانومتری برای بیمار و درنهایت با توجه به میزان و نوع شنوایی مشاوره سمعک انجام می شود. اما تمامی بیماران قادر به حضور در کلینیک های شنوایی نمی باشند. برای مثال بیماران با فلج مغزی، مشکلات حرکتی شدید، سالمندان تنها، افراد با عقب ماندگی ذهنی، سکته مغزی و سایر افرادی که حرکت و رفت و آمد برای آنها بسیار مشکل است.

بر همین اساس شنوایی شناس با حضور در منزل و انجام تست شنوایی سنجی و تعیین میزان شنوایی در تمامی فرکانس ها و بررسی شرایط و نیازهای بیمار درنهایت مشاوره سمعک انجام می شود.

برای این بیماران بهترین حالت تجویز سمعک پشت گوشی می باشد به این دلیل که جاگذاری ان و تعویض باتری برای این بیماران راحتر می باشد(البته باید شرایط بیمار و میزان بینایی بررسی کامل شود).

مجموعه کلینیک های شنوایی ما افتخار دارد با انجام خدمات شنوایی و سمعک در منزل کمک شایانی به این گروه از بیماران محترم داشته است.

 

 

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)