سمــعک تـهـــــران
شمــاره تمــاس
021-88492162


تعمیر-انواع-سمعک

تعمیر سمعک

از خرابی های سمعک که اکثر بیماران با آن مواجهه می شوند بیشترین عامل خرابی میکروفون سمعک می باشد به علت جرم بیش از حد و عدم نظافت بیماردر ورودی صدا به مرور بر میکروفون سمعک تاثیر می گذارد. همچنین به علت عدم نظافت سمعک، در داخل سمعک جرم قرار می گیرد و به مرور کیفیت صدای سمعک را تحت تاثیر قرار می دهد. از دیگر موارد خرابی سمعک، شکسته شدن درب باتری سمعک، جاگذاری اشتباه باتری سمعک، ضربه به سمعک و پاره شدن سیم های داخل سمعک و استفاده بیش از حد از سمعک می باشد.

همه این موارد که بیان شده در کلینیک شنوایی قابل تعمیر می باشد و در سریعترین زمان ممکن قابل استفاده است.

در حال حاضر در ایران چندین برند سمعک آلمانی، دانمارکی و امریکایی که دارای رده های سمعک نامریی، سمعک داخل گوشی، سمعک پشت گوشی و سمعک پشت گوشی ریک می باشند که در زیر به آنها اشاره می شود:

سمعک زیمنس

سمعک هانساتون

سمعک اتیکن

سمعک بلتون

سمعک ریسوند

سمعک ویدکس

سمعک اینترتون

سمعک فوناک

سمعک یونیترون

سمعک ادیوسرویس

سمعک رکستون

سمعک ای ام