سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

بیمه سمعک

 

بیمه سمعک:

بحث مهمی که اکثر بیماران از ما سوال می پرسند. بیمه چه مقدار از هزینه سمعک مارو تقبل می کند؟ آیا برای هر دو سمعک هزینه می دهد؟ برای گرفتن هزینه بیمه چه مدارکی لازم می باشد؟

توجه شود که بسته به اینکه هزینه پرداخت شده بیمه شما و حتی سمت کاری شما چیست نوع پرداخت بیمه متفاوت است اما به طور کلی:

بیمه تامین اجتماعی: خرید سمعک هزینه 1260 هزار تومان برای یک یا دو عدد سمعک پرداخت می کند.

بیمه سلامت یا خدمات درمانی: مبلغ 880 هزار تومان برای یک عدد سمعک پرداخت می کند.

بیمه نیروهای مسلح: برای خرید سمعک تک گوشی مبلغ یک میلیون تومان و خرید سمعک دوگوشی مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان

بیمه بانک کشاورزی: برای خرید سمعک تک گوشی مبلغ 3600 میلیون تومان و خرید سمعک دوگوشی مبلغ 5400 میلیون تومان

بیمه بانک تجارت: برای خرید سمعک تک گوشی مبلغ 3600 میلیون تومان و خرید سمعک دوگوشی مبلغ 5400 میلیون تومان

بیمه بانک ملی: برای خرید سمعک مبلغ 1500 میلیون تومان الی 2 میلیون تومان

بیمه شهرداری: برای خرید سمعک تک گوشی مبلغ 900 هزار تومان و خرید سمعک دوگوشی مبلغ 1800 میلیون تومان

بیمه آتیه سازان حافظ: بسته به نوع بیمه متفاوت بوده و باید از بیمه سوال شود.

بیمه آسیا: برای خرید سمعک مبلغ 1500 میلیون تومان

بیمه ایران: برای خرید سمعک مبلغ 600 هزارتومان الی 2 میلیون تومان

بیمه البرز: برای خرید سمعک مبلغ 700 هزارتومان

توجه شود که در تمامی بیمه ها پرداخت هزینه سمعک بستگی به پرداخت هزینه ماهانه و نوع بیمه شما می باشد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه سمعک:

درصورت خرید سمعک با در دست داشتن مهر پزشک در دفترچه مبنی بر نیاز به سمعک، تست شنوایی یا نوار گوش بیمار، کارت گارانتی سمعک و در بعضی موارد خود سمعک لازم می باشد که بعد از مدت دوهفته هزینه سمعک توسط بیمه بازگردانده می شود.

 

http://www.jpegreducer.com/upld/gen/goUq6W/50.jpg

 

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)