سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

سمعک برای افراد کم شنوا

 

بهترین سمعک ها برای افراد کم شنوا

 

انواع مدل سمعک که از نظر ظاهر با هم متفاوت می باشند در زیر به توضیح داده می شود:

  1. سمعک جیبی

  2. سمعک عینکی

  3. سمعک بن یا سمعک استحوانی

  4. سمعک پشت گوشی

  5. سمعک داخل گوشی

  6. سمعک داخل کانال

  7. سمعک کاملا در داخل کانال(سمعک نامرئی)

 

1.سمعک جیبی:

در ابتدا تنها سمعک های جیبی در دسترس بود و برای تمام بیماران کم شنوا استفاده می شد و سپس سمعک های الکترواکوستیک یا سمعک های معمول در چند دهه ی پیش پیشرفت کردند.

از آنجا که سمعک های جیبی در داخل جیب فرد قرار می گرفت به سمعک های جیبی معروف شدند. در سمعک های جیبی گوش فرد در واقع در داخل جیب فرد قرار داشت و با استفاده از سیم بلندی رسیور سمعک در داخل یک گوش قرار می گرفت. این مدل سمعک امروزه بسیار کم استفاده می شود و تعداد معدودی از افراد از آن استفاده می کنند.

 

2.سمعک های عینکی:

تاریخچه سمعک های عینکی به سال 1960 برمی گردد که تنوع سمعک ها بیشتر شد. در این مدل از سمعک ها، سمعک در داخل دسته عینک قرار می گرفت و صدا از طریق ارتعاش استخوان به حلزون فرد انتقال می یابد. این سمعک ها برای افرادی دارای آستانه های تحریک استخوانی خوبی می باشند بسشیار مفید است و امروزه نیز استفاده می شوند. باتری و تمام بخش های سمعک در دسته سمعک قرار می گیرد و اگر سمعک یا عینک خراب شوند فرد از شنوایی و بینایی محروم می شود. در شکل زیر نمونه ای جدید از سمعک عینکی را نشان می دهد.(سمعک عینکی جدید)

 

3.سمعک های بن یا سمعک های استخوانی:

سمعک های بن یا سمعک های استخوانی همانطور که از نام سمعک مشخص است از طریق ارتعاش استخوان سبب تحریک مستقیم حلزون می شود (همانند سمعک عینکی).

تفاوت سمعک استحوانی و سمعک عینکی در شکل زیر قابل مشاهده است، سمعک های استخوانی برای افرادی تجویز می شوند که فاقد لاله گوش (میکروشیا) یا فاقد کانال گوش (آترزی) باشند مناسب است. به دلیل اینکه مسیر تحریک راه هوایی که در سمعک های پشت گوشی و داخل گوشی استفاده می شود مسدود می باشد از مسیز تحریک استخوانی یا ارتعاش استخوان استفاده می شود.

 

 

انواع سمعک

در شکل بالا نمونه ای از مدل های سمعک های عینکی، سمعک های جیبی و سمعک های داخل گوشی و پشت گوشی را نمایش می دهد.

 

4.سمعک های نامرئی (سمعک مخفی)

شکل زیر اندازه و موقعیت سمعک نامرئی را در مجرای گوش بزرگسال نشان می دهد. بعد از انجام قالب گیری از کانال گوش، با استفاده از قالب گوش سمعک داخل گوشی ساخته می شود. هرچه کانال گوش بیمار بزرگتر باشد امکان ساخت سمعک داخل گوشی کوچکتر مهیا می شود. همچنین انجام قالبگیری عمقی از کانال گوش، امکان ساخت سمعک های نامریی را ممکن می سازد. سمعک های نامریی در نزدیکی پرده گوش و عمق کانال گوش قرار می گیرد در نتیجه بسیار سخت توسط دیگران دیده می شوند.

سمعک نامرئی

 

سمعک cic  یا سمعک داخل گوشی کوچکترین سمعک در دسترس برای بیماران کم شنوا از نظر تجاری است..

در سمعک های داخل گوشی تمام مدارات سمعک نظیر میکروفون، رسیور و برد اصلی سمعک در داخل فضای سمعک قرار می گیرد پس به همین دلیل نیاز به انجام قالبگیری مناسب می باشد.

همچنین تجویز سمعک نامریی یا تجویز سمعک داخل گوشی برای بیماران باید به درستی انتخاب شود. گاهی پیش می آید که بیمار با خرید سمعک نامریی و پرداخت هزینه بالای سمعک بعد از مدتی از سمعک استفاده نمی کند. علت چیست؟

در هنگام تجویز سمعک نامریی بخصوص برای افراد سالمند باید به توانایی های بیمار توجه شود نظیر قدرت بینایی، توانایی ماهیچه های دست، لرزش دست، توانایی قراردادن سمعک در گوش یا حتی تمیز کردن سمعک.

این ویژگی توسط بیمار مورد توجه قرار نمی گیرد و درنهایت سبب تعویض سمعک یا مرجوع کردن سمعک می شود.

همچنین در سمعک های پشت گوشی بر روی سمعک دکمه تغییر برنامه یا دکمه ولوم کنترل وجود دارد اما در سمعک های داخل گوش یا سمعک های نامریی به دلیل اندازه کوچک سمعک امکان استفاده از دکمه های تغییر برنامه یا ولوم کنترل سمعک وجود ندارد. البته در سمعک های جدید یا سمعک های هوشمند این مشکلات به راحتی حل شده است به این صورت که در سمعک های نامریی هوشمند خود سمعک با توجه به شرایط محیط برنامه مناسب را انتخاب می کند و براساس رده سمعک تعداد این برنامه ها متفاوت می باشد.

مشکلات خرید سمعک های داخل گوشی یا سمعک های نامریی در سالمندان:

  • جایگذاری و خارج کردن سمعک

  • جایگذاری  و تعویض باتری

  • تمیز کردن سمعک (منظور تمیز کردن خروجی صدا به علت مسدود شدن با جرم گوش)

میتواند برای کاربر سخت باشد.

 

5.سمعک های پشت گوشی کوچک(سمعک های open جدید)

سمعک های پشت گوشی همانطور که از اسم آن مشخص است سمعک در پشت گوش قرار می گیرد و صدا از طریق شلنگ قالب یا تین تیوب وارد کانال گوش می شود.

 

اندازه کوچک در سمعک پشت گوشی به همراه استفاده از تیوب های خیلی باریک, باعث میشود که سمعک پشت گوشی کوچک تر از سمعک پشت گوشی معمولی شود.

به علاوه امروزه سمعک های پشت گوشی نیز موجود می باشند که از نظر اندازه از سمعک های پشت گوشی با قالب و تین تیوب کوچکتر می باشند، این سمعک ها، سمعک های پشت گوشی ریک می باشند که رسیور سمعک از داخل سمعک بیرون آمده و در داخل کانال گوش قرار گرفته است( سمعک پشت گوشی ریک: رسیور در داخل کانال گوش).

سمعک های پشت گوشی ریک را می توان نوعی سمعک نامرئی پشت گوشی دانست که برای بیماران که ظاهر سمعک برای آنها بسیار اهمیت دارد اما سمعک داخل گوشی نامریی برای آنها مناسب نمی باشد به راحتی از این مدل سمعک استفاده کنند.

از نظر کیفیت صدا به دلیل اینکه رسیور سمعک در داخل کانال گوش قرار دارد نسبت به سمعک های پشت گوشی معمولی بالاتر می باشد. در  این مدل سمعک ها نیز امکان وجود یا عدم وجود دکمه بر روی سمعک وجود دارد که در مواردی سمعک پشت گوشی ریک بدون دکمه و ولوم کنترل بر روی گوش بیمار بله هیچ وجه دیده نمی شود.

 

از امکانات این سمعک ها می توان به برنامه های تمرکز بر روی درک گفتار حتی در محیط شلوغ اشاره کرد. بسیاری از بیماران در محیط های که چند گوینده باهم صحبت می کنند درک بالایی ندارند و باید مقابل فرد گوینده قرار گیرند تا بتوانند با لب خوانی درک بالاتری پیدا کنند.

سمعک های جدید امروزی به راحتی این مشکلات را حل کرده اند. به طور مثال در سمعک های جدید اتیکن از شبیه سازی پردازش های مغز در شرایط اکوستیکی مختلف استفاده می شود، اگر در محیط شلوغ مغز انسان از دو نیمکره استفاده می کند و صداهای نویز زمینه را با سیستم عصبی خود حذف می کند سمعک نیز این گونه عمل می کند. سمعک های اتیکن با این تکنولوژی به طبیعی بودن صداها بسیار نزدیک شده اند و در محیط های مختلف درک بالایی از گفتار را برای بیمار فراهم می کنند.

 سید یحیی حسینی: دکترای شنوایی شناسی

 

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)