سمــعک تـهـــــران

شمــاره تمــاس
021-88343584

خرید سمعک

خرید انواع سمعک

 

 

برای رضایت بهتر بیمار خدمات زیر برای انتخاب و خرید سمعک برای بیماران انجام می شود:

  • مشاوره رایگان سمعک
  • تست سمعک در کلینیک
  • تجویز انواع سمعک هوشمند و دیجیتالی نامرئی، داخل گوشی و پشت گوشی
  • تست دو هفته ای سمعک
  • درصورت نارضایتی مرجوع کردن سمعک و بازپرداخت هزینه سمعک به بیمار
  • تجویز بهترین و جدیدترین مدل های موجود در بازار
  • تعویض سمعک های قدیمی با سمعک های جدید هوشمد و دیجیتالی
  • تجویز تضمینی سمعک