سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

تومور گلوموس

 

تومور گلوموس چیست

گلوموس ژوگولار تومور:

تومورهای گلوموس ژوگولار از تومورهای گوش میانی می باشد که از نظر بافت شناسی خوش خیم است.

تومورهاي گلوموس ژوگولار بر روی عروق ژوگولار قراردارد و به صورت کپسول، بسيار پرعروق و با رشد آهسته می باشد.

این تومور معمولا كوچك بوده و دارای رشد آهسته می باشد بنابراین به علت رشد آهسته، تشخيص علائم اين تومورها گاهی تا چندسال قابل شناسایی نمی باشند.

مشخصه اين تومور خونريزي شديد به ویژه هنگام دستكاري است.

لذا در هر خونريزي شديد بدنبال دستكاري توده اي در مجراي خارجي يا گوش مياني بايد به فكر تومور گلوموس بود.

از علائم این تومور می توان به کم شنوایی، ناشنوايي كامل يكطرفه، ایجاد وزوز یک طرفه ضربان دار و فلج اعصاب جمجمه اي متعدد و سرگيجه اشاره کرد( اکثر این بیماران از سرگیجه شکایتی ندارند و جزء علائم شدید بیماری محسوب نمی شود زیرا رشد تومور آهسته است و مغز زمان کافی برای جبران تعادل و جلوگیری از سرگیجه را دارد).

 

 

 

به دلیل اینکه تومور بر روی عروق رشد می کند و دربخش گوش میانی می باشد می تواند سبب ایجاد وزوز ضربان دارنیز شود(همزمان با ضربان قلب وزوز گوش شنیده می شود) که شاید ازعلائم مشخص و کمک کننده برای تشخیص باشد.

 

تومور گلوموس ژوگولار بطور مشخص بیشتر خانم ها بین سنین ۵۰- ۶۰ دیده می شود. 

تومورهای گلوموس می توانند حتي بطرف داخل مغز گسترش يابند یا عصب فاسیال را مورد هجوم قرار دهد و سبب فلج و در نهایت باعث فلج کامل یک طرف صورت می شود.

 

تشخيص تومور گوش میانی: 

پزشک گوش حلق بینی با معاینه میکروسکپی و بررسی وضعیت گوش میانی و پرده می تواند تومور گوش میانی را تشخیص دهد.

همچنین با انجام تست های شنوایی نظیر تمپانومتری و بررسی مانورهای شیپوراستاش و تغییرات آنها راه دیگری برای تشخیص تومور می باشد.

برای تشخیص قطعی امروزه سی تی آنژیوگرافی (CT-Angiography) با دقت بالا به ارزیابی تومور خیلی کمک می کند.

 

درمان تومور گوش میانی:

درمان اين تومور جراحي مي باشد مگر در مواردي كه قابل جراحی(در این حالت از پرتودرماني گاما استفاده مي شود).

پرتودرماني هر چند سبب تخريب تومور نمي شود ولي از پيشرفت و رشد مجدد تومور جلوگيري مي كند.

درصورت بروز کم شنوایی بعد از جراحی می توان برای جبران کم شنوایی از سمعک استفاده کرد.

سمعک های امروزی با سیستم وایرلس و اندازه ای کوچک دارای تمامی امکانات نظیر اتصال به موبایل و سایر وسایل صوتی یا دارا بودن برنامه های وزوز گوش می باشد.

سمعک های جدید با برنامه وزوز برای این گروه از بیماران نیز بسیار مناسب است. در واقع از سمعک به عنوان یکی از روش های صوت درمانی استفاده می شود که با ارائه انواع صداها سبب پوشش وزوز گوش و کاهش شدت وزوز به مرور می شوند.

با انجام تست شنوایی قبل و بعد از جراحی تومور می توان از میزان آسیب شنوایی اطلاع پیدا کرد که متناسب با میزان کم شنوایی سمعک های داخل گوشی و سمعک های پشت گوشی مناسب تجویز شود.

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)