سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
02188492162
09105241071
   

تومور گلوموس چیست

تومور گلوموس چیست

 

گلوموس ژوگولار تومور:

تومورهای گلوموس ژوگولار تومورهايی کپسول دار، بسيار پرعروق و با رشد آهسته است.

تومور گلوموس از بالب ژوگولار از (glomera jugulare, or glomus bodies) سلول‌های پاراگانگليونيک به وجود می آید و از نظر بافت شناختی خوش خيم است.

اين تومور از ديواره داخلي گوش مياني منشاء میگیرد.

( گلوموس تمپانيكوم ) كه معمولا كوچك بوده، پيش آگهي بهتري نسبت به تومورگلوموس ژوگولر دارد.

بعلت رشد آهسته، تشخيص علايم اين تومورها گاه تا ۸ سال بعد از شروع سبب ناشنوايي كامل يكطرفه و فلج اعصاب جمجمه اي متعدد و سرگيجه مي شود.

مشخصه اين تومور خونريزي شديد به ویژه هنگام دستكاري است.

لذا در هر خونريزي شديد بدنبال دستكاري توده اي در مجراي خارجي يا گوش مياني بايد به فكر تومور گلوموس بود.

این بیماران از سرگیجه شکایتی ندارند شاید به دلیل رشد آهسته این تومور سیستم وستیبولار فرست جبران پیدا می کند.

تومور گلوموس ژوگولار بطور مشخص بیشتر خانم ها بین سنین ۵۰- ۶۰ دیده می شود.

 

تومور گلوموس

 

 

اين تومورها به هر فضا ومحوطه خالی نفوذ می کند لذا به آهستگي وارد گوش مياني شده و ماستوييد وتمام سلولهای مجاوررا پر می کند وبا پیشرفت فشاراز درون سبب تخريب مي شود.

و حتي بطرف داخل مغز گسترش مي يابند. عصب فاسیال را در بخش ماستوئید واستیلوماستوئید مود هجوم قرار می دهد و سبب فلج و در نهایت باعث فلج کامل یک طرف صورت می شود.

 

طبقه بندی تمور گلوموس ژوگولار بشرح زیر است:

  • Type A تومور محدود به حفره گوش میانی است.
  • Type B تومور محدود به حفرات تمپانوماستوئید است.
  • Type C تومور بخش زیرین استخوان پتروس پرکرده و در حال گسترش به سمت راس پتروس است.
  • Type C1 تومور در وضعیت C بخش عمودی کانال کاروتید را هم گرفتار کرده است.
  • Type C2 بخش عمودی کانال کاروتید گرفتار کرده است.
  • Type C3 تومور دروضعیت C بخش بخش افقی کانال کاروتید را مورد هجوم قرار داده است.
  • Type D1 تومور به داخل جمجمه نفوذ کرده منتهی بخش داخل جمجمه تومورکمتر از ۲ سانتی متر است.
  • Type D2 وقتی است که اندازه بخش نفوذ کرده داخل جمجمه بیش از ۲ سانتی متر است.

تشخيص : 

معاینه میکروسکپی الزامی است و جهت تعيين وسعت توموروطبقه بندی آن انجام سي تي اسكن ۱یا ۲ م م با وبدون كنتراست کمک کننده است.

امروزه سی تی آنژیوگرافی (CT-Angiography) با دقت بالا به ارزیابی تومور خیلی کمک می کند.

محل تومور گلوموس

 

درمان:

درمان اين تومور جراحي مي باشد .

مگر در مواردي كه قابل جراحی نيست مثل تومورهاي بزرگي كه كل قاعده جمجمه را گرفته است که در این حالت از پرتودرماني گاما نایف استفاده ميشود .

پرتودرماني هر چند سبب تخريب تومور نمي شود ولي از پيشرفت و رشد مجدد تومور جلوگيري مي كند.

حال اگر کم شنوایی رخ دهد  لازم است بیمار از سمعک استفاده کند.

سمعک در انواع داخل گوشی و پشت گوشی و در انواع تکنولوژی دیجیتال و هوشمند وجود دارد.

جدیدترین نوع سمعک ها سمعک های نامرئی هستند.

سمعک داخل گوشی و پشت گوشی در انواع قیمت و امکانات موجود است.

بسته به نوع کم شنوایی قوی ترین نوع سمعک هم در حال حاضر می تواند مشکل نشنیدن بیماران را حل کند.

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)