سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

مشاوره رایگان

مشاوره و تست رایگان سمعک:

با هدف انتخاب مناسب تر و رضایت بیشتر مراجعین محترم تنظیم اولیه سمعک، مشاهده اندازه سمعک و مقایسه تمام صداها با و بدون سمعک به صورت رایگان امکان پذیر می باشد.

پس از انجام تست شنوایی و تعیین میزان افت شنوایی بیمار در مورد

*تعیین درصد دقیق آسیب شنوایی در هر فرکانس و همچنین به صورت میانگین در هرگوش

*بررسی مشخصات فردی و شرایط مراجعه کننده (بررسی  لرزش دست، وضعیت بینایی، توانایی حرکتی و حافظه بیمار)، وضعیت زندگی بیمار (تنها یا با خانواده)، توجه به نیاز و خواسته های بیمار از سمعک

*مشاوره سمعک براساس اندازه (سمعک پشت گوشی ریک، سمعک پشت گوشی با قالب یا تین تیوب، سمعک داخل گوشی و سمعک نامرئی)

*مشاوره سمعک براساس تکنولوژی(سمعک دیجیتال پایه، سمعک نیمه هوشمند و سمعک هوشمند)

*مشاوره انواع سمعک و قیمت آنها و همچنین انواع سمعک های قابل شارژ

مشاوره داده می شود.

http://www.jpegreducer.com/upld/gen/KLQZib/50.jpg

 

سپس با توجه به نوارگوش بیمار و افت شنوایی سمعک انتخاب شده بر روی گوش بیمار به دقت تنظیم اولیه می شود. تمامی صداها از قبیل صدای آرام، متوسط و بلند، همچنین صدای تلفن، صدا از پشت سر برای بیمار تست می شود و در نهایت نحوه قراردادن سمعک بر روی گوش، تعویض باتری سمعک و تمیز کردن سمعک آموزش داده می شود.

 

http://www.jpegreducer.com/upld/gen/maxLkN/50.jpg

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)