سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

بیماری و درمان

هایپراکیوسیس، فراشنوایی ، حساسیت بیش از حد به صدا

 

فراشنوایی یعنی احساس نامطلوب و غیرطبیعی صدا.

در بیماران گاهی تغییراتی در سیستم شنوایی اتفاق می افد که سبب می شود بیمار واکنش های غیرطبیعی به صدا نشان می دهند.

این واکنش ها به چند صورت دیده می شود:

  • صدا باعث ایجاد ترس بیمار می شود.
  • صدا باعث آزردگی خاطر می شود.
  • صدا باعث حس اضطراب و استرس در بیمار می شود.

علت فراشنوایی تاکنون به طور کامل شناخته نشده است اما گفته می شود که تغییرات میزان بهره که توسط سیستم شنوایی بر روی کنترل صدا اعمال می شود عامل آن است.

در تعدادی از بیماران فراشنوایی همراه با وزوز دیده می شود یعنی بیمارا ابتدا صدای شبیه سوت را در گوش حس می کند و به مرور به یک نوع صدا حساس می شود.

برای مثال اخیرا بیماری با کم شنوایی ملایم و متوسط به کلینیک مراجعه نموده بود.

حین ارزیابی مشخص شد که بیمار حدود ۲ ماه است از منزل خارج نشده است و علت آن ایجاد استرس و اضطراب به خاطر بوق ماشین است و در آخرین روزی که برای پیاده روی به بیرون رفته است خاطر بوق ماشین دچار استرس و اضطراب شده است و با کاهش شدید فشار خون و غش کردن مواجه شده است.

واکنش ها در افراد متفاوت است برای مثال در یکی صدای گریه بچه، صدای قاشق و چنگال، صدای تیک تیک ساعت، صدای ماشین، صدای سوت زدن سبب فراشنوایی می شود.

حساسیت بیش از حد به صدا

درمان فراشنوایی:

در گام اول لازم است بیمار را مشاوره کامل داد که هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و جان بیمار تهدید نمی شود.

سپس با کمک روانشناس بیمار را از لحاظ روانی و شناختی مشتوره کنیم.

و در نهایت بیمار را در مواجه با آن صدا قرار دهیم: ابتدا با شدت کم و سپس کم کم صدا را افزایش دهیم.

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)