سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

درمان bppv

درمان BPPV (بخش دوم):

 

در جدول زیر به طور خلاصه درگیری مجاری نیم دایره و درمان هر یک را به ترتیب اولویت نشان داده است

 

مجاری نیم دایره کانالیتازیس شدید کانالیتازیس ملایم کوپولاتیزازیس
خلفی

CRT

 

مانور Liberatory

Brand-daroff

Brand-daroff

 

CRT

مانور Liberatory

 

 

 

مانور Liberatory

 

Brand-daroff

 

قدامی همانند کانال خلفی همانند کانال خلفی همانند کانال خلفی
افقی Bar-B-Que Bar-B-Que Bar-B-Que

 

 

 

کانالیتازیس

Canal Repositioning Treatment (CRT):

این مانور درمانی ادامه مانور تشخیصی دیکس هالپیک می باشد و برای درمان BPPV کانال خلفی و قدامی استفاده می شود. فرد ابتدا در وضعیت دیکس هالپیک به سمت گوش درگیر قرار می گیرد و برای یک دقیقه در همین حالت نگه داشته می شود ( یعنی سر فرد ۱ دقیقه از تخت آویزان باشد اما در صورت عدم وجود نیستاگموس سر ۲۰ ثانیه در همان حالت بماند).

سپس سر به آرامی به سمت مقابل چرخانده شود و زمان کوتاهی در همین حالت بماند.

سپس با حفظ انحراف سر ( زاویه ۴۵ درجه) به سمت گوش غیر درگیر، بدن فرد نیز به همان سمت چرخانده شود(به صورت side lyning).

در نهایت بیمار با حفظ انحراف سر به آرامی به حالت نشسته برگردانده شود.

در هر یک از این وضعیت ها به دلیل جابه جا شدن ذرات بیمار ممکن است سرگیجه و نیستاگموس را نشان دهد.

باید تا اتمام سرگیجه و همچنین حالت تهوع فرد در همان حالت باقی بماند تا علائم ناپدید شوند.

بعضی متخصصان استفاده از بالشتک گردن (soft collar) را برای حفظ حالت بیمار و جلوگیری از خم کردن سر پیشنهاد می کنند.

همچنین در صورت استفاده از این بالشتک برای جلوگیری از اسپاسم گردن باید فرد هر ساعت سر خود را به طرفین بچرخاند.

(به شکل زیر دقت کنید).

درمان BPPV

 

کوپولاتیزیس

مانور Liberatory (مانور Semont)

این روش درمانی ادامه مانور side lying و برای درمان کانال خلفی و قدامی می باشد.

همانطور که در بخش قبل اشاره شد ابتدا، بیمار بر روی تخت می نشیند و سر ۴۵ درجه به سمت گوش غیردرگیر می چرخد. سپس بیمار به طرف گوش درگیر می خوابد( سر ۲۰ درجه به سمت پایین قرار گیرد).

(به شکل زیر دقت کنید)

درمان BPPV

 

بعد از یک دقیقه بیمار به سرعت به طرف مقابل میخوابد (زاویه ۴۵ درجه به سمت گوش غیردرگیر باید حفظ شود).

مجددا بعد از یک دقیقه ماندن در همان وضعیت بیمار به آرامی به حالت اولیه(حالت نشسته) بر میگردد

و همچنان سر زاویه ۴۵ درجه را حفظ می کند.

 

Brandt-Daroff

هدف این ورزش یا مانور حرکت بیمار به وضعیت تحریک به طور مکرر در طول چندین روز می باشد تا بیمار نسبت به این وضعیت عادت یابد.

این روش به مانور Liberatory بسیار شبیه می باشد اما چند تفاوت بین آنها وجود دارد که به ان اشاره می شود.

بیمار بر روی تخت می نشیند و سر به طرف گوش غیر متاثر چرخانده می شود و بیمار به طرف گوش متاثر می خوابد

و در این حالت ۳۰ ثانیه می ماند تا علایم سرگیجه ناپدید شود(اولین تفاوت).

(به شکل زیر دقت کنید)

BPPV

سپس بیمار به حالت اولیه برمی گردد تا علایم سرگیجه ناپدید شود(دومین تفاوت).

سپس بیمار همین حرکات را برای گوش مقابل انجام می دهد و به مدت ۳۰ ثانیه در همان حالت باقی می ماند و سپس به حالت اولیه بر میگردد.

هر سری تمام حرکات ۱۰ تا ۲۰ بار تکرار می شود ( روزی ۳ دفعه) تا بیمار برای دو روز متوالی علایمی از سرگیجه نداشته باشد.

 

Bar-B-Que:

ابتدا بیمار به صورت supine و گوش متاثر رو به پایین قرار می گیرد.

سپس سر بیمار به صورت آرام به طرف بالا قرار می گیرد

(به مدت ۱۵ ثانیه در این حالت یا تا زمانی که سرگیجه ناپدید شود).

سپس سر بیمار در همان جهت شروع به چرخش می کند تا زمانی که گوش متاثر به طرف بالا قرار گیرد

(به مدت ۱۵ ثانیه در این حالت یا تا زمانی که سرگیجه ناپدید شود).

 BPPV

 

سپس بیمار بدن و سر خود را در همان جهت می چرخاند تا زمانی که سر رو به پایین قرار گیرد( در این حالت نیز ۱۵ ثانیه می ماند).

در انتها بیمار به حالت اولیه (یعنی گوش متاثر رو به پایین) بر می گردد

و می تواند با زاویه ۳۰ درجه سر به طرف پایین بنشیند.

 

به دلیل مانورهای درمانی فراوان در بخش بعدی سایر مانور های درمانی ارایه می شود.

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)