سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
       

درباره ما

رزومه کاری

 

نام: وحید

نام خانوادگی: مرادی

 آموزشی:

 • رتبه برتر علمی کنکور کارشناسی ارشد شنوایی شناسی
 • رتبه برتر علمی کنکور دکترا تخصصی شنوایی شناسی
 • عضو بنیاد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

تالیف و ترجمه کتاب:

 • مولف اول کتاب “ارزیابی شنوایی در کودکان”. انتشارات قلم علم
 • مترجم اول کتاب “کم شنوایی در موسیقی دان ها”، انتشارات قلم علم
 • عضو مترجمین کتاب “کلیات تراکم در سمعک”، انتشارات قلم علم
 • مولف اول کتاب “پاسخ های تقویت شده شنیداری در کودکان”، انتشارات قلم علم
 • مترجم اول کتاب “ارزیابی سرگیجه در کودکان” انتشارات قلم علم (در حال چاپ)
 • مترجم اول کتاب “Vestibular Migraine” انتشارات قلم علم (در حال چاپ)

 مقاله چاپ شده در ژورنال های داخی و بین الملی:

 • Creatine supplement affects cervical vestibular myogenic potentials in healthy volunteers, Auditory and Vestibular Research, tehran university of medical sciences, 2014
 • نقش كراتين در حساسيت و عملكرد سيستم شنوايي و دهليزي، دو ماهنامه شنوايي شناسي، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۲
 • بررسی شنوايی نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی به‌وسيله آزمون گسيل‌های صوتی برانگيخته گذرای گوش، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۳
 • مزایای شنوایی دوگوشی در درک و تمایز سیگنال های آکوستیکی، مجله دانشگاه علوم پزشكي ايلام، ۱۳۹۳

تدریس:

 • تدریس در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • (دروس اطفال و کارورزی اطفال، سمعک، توانبخشی تعادل و وزوز، آزمون های پردازش مرکزی، مدیریت در شنوایی شناسی، ازمون های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک، تعادل و سرگیجه )
 • تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • (دروس اطفال و کارورزی اطفال و سمعک)
 • تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • (کارورزی اطفال)

سخنرانی و ارائه پوستر در کنگره های ملی و بین الملی:

 • سخنرانی در کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی: بررسی عمق بیهوشی به وسیله آزمون AMLR، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سخنرانی در کنگره بین المللی بیماریهای کودکان: مانیتورینگ کم شنوایی در کودکان با زردی خون، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سخنرانی در کنگره ملی شنوایی شناسی، Creatine supplement affects cervical vestibular myogenic potentials in healthy volunteers، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • ارائه پوستر در کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی: تمایز آلزایمر و دمانس به وسیله آزمون P300، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • ارائه پوستر در کنگره بین المللی سایکوسوماتیک؛ بررسی و مانیتورینگ افسردگی در بیماران افسرده به وسیله آزمون P50، دانشگاه علوم پزشکی شهرکزد
 • ارائه پوستر در کنگره ملی شنوایی شناسی ، اثر سینرژیک نویز و فشار خون بالا بر کم شنوایی کارگران محیط های صنعتی (گزارش مورد)، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • ارائه پوستر در کنگره بین الملی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته روشی نوین در ارزیابی کودکان کاشت حلزون شنوایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر وحید مرادی


 نام: سید یحیی

نام خانوادگی: حسینی

آموزشی:

 • رتبه برتر علمی کنکور دکترا تخصصی شنوایی شناسی
 • عضو بنیاد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

تالیف و ترجمه کتاب:

 • مولف دوم کتاب “ارزیابی شنوایی در کودکان”. انتشارات قلم علم

 مقاله چاپ شده در ژورنال های داخی و بین الملی:

 • بررسی تزریق جنتامایسین در بیماران منییر یک طرفه قطعی قبل و بعد از تزریق، دو ماهنامه شنوايي شناسي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۹۴
 • مزایای شنوایی دوگوشی در درک و تمایز سیگنال های آکوستیکی، مجله دانشگاه علوم پزشكي ايلام، ۱۳۹۳

سخنرانی و ارائه پوستر در کنگره های ملی و بین الملی:

 • سخنرانی در کنگره توانبخشی سالمندان: بررسی ریز مغذی ها در محافظت شنوایی و تعادل سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 •  ارائه پوستر در همایش گفتار درمانی ایران، دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر سید یحیی حسینی

نام: فاطمه

نام خانوادگی: گروسی

تالیف و ترجمه:

 • مولف کتاب “پاسخ های تقویت شده شنیداری در کودکان”، انتشارات قلم علم

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)