سمــعک تـهـــــران
سمــعک تـهـــــران (شعبه نجوا)
02188492162
09105241071
   

تست ABR

تست ABR

ABR نوزادان

تست ABR دو کاربرد بسیار مفید دارد:

 • بررسی میزان کم شنوایی
 • بررسی محل تومور، یا هر گونه ضایعه عصبی در مسیر عصب ۸ و ساقه مغز

در نوزادان و کودکان که توانایی همکاری ندارند بهترین تست برای بررسی میزان کم شنوایی بیمار یا بررسی سلامت شنوایی آن لازم است تست ABR و OAE انجام شود.

تخمین آستانه ها از طریق ABR بیشتر در

 • نوزادان
 • کودکان
 • بزرگسالان دارای معلولیت
 • متمارضین

استفاده می شود.

در افراد متمارض که در پاسخ های بدست آمده همکاری ندارند می توانیم پاسخ ها را مستقیما از عصب بگیریم.

افراد متمارض شامل افرادی است که نمی خواهند به خدمت مقدس سربازی اعزام شوند و یا تقاضای دیه دارند.

از معایب این روش این است که

 • قادر به بررسی تمام فرکانس ها نیستیم
 • فقط طیف فرکانسی ۷۵۰ تا هرتز۴۰۰۰ بررسی می شود

 

در حالی که در ادیومتری تن خالص طیف فرکانسی ۲۵۰-۸۰۰۰ و گاهی فرکانس های بالاتر را نیز می توان بررسی کرد

،همچنین انجام آن وقت زیادی می طلبد و به تجهیزات خاص و متخصص شنوایی شناس کودکان نیاز دارد.

در زیر نمونه موج ۵ در تست ABR یه فرد نرمال دیده می شود:

ABR 

چگونگی انجام تست ABR:

در این تست از سه الکترود استفاده می شود که امواج مغزی عصب و ساقه مغز را ردیابی و جمع آوری می کنند ،

یکی از الکترود ها به پیشانی در خط حاشیه ای رویش موی سر وصل می شود.

الکترود دیگر به محل بین ابروها و الکترود سوم به پشت گوش وصل می شوند.

از آنجایی که پوست سر چرب است لازم است با استفاده از یک ژل مخصوص به نام Electrode Gel سطح پوست تمییز شود.

همچنین با استحمام و تمیز کردن محل اتصال الکترود ها با پنبه الکل تا حد زیادی این مشکل برطرف می شود.

پاک کننده

 

پس از اتصال الکترود ها تحریکات از طریق گوشی صدا به بیمار ارائه می شود.

نوع محرک ارائه شده معمولا کلیک است همچنین می توان از تون برست هم استفاده نمود.

این تحریکات دارای طیف فرکانسی مشخصی هستند که در تست ABR معمولا

طیف فرکانسی ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز و یا ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز استفاده می شود.

 

تست ABR

پس از اتصال الکترود و ارائه صدا ما امواج مغز را به صورت موج در صفحه کامپیوتر مشاهده می کنیم.

موج ABR

 

تخمین آستانه از طریق ABR

در بین این امواج ایجاد شده قله هایI  ، III و V دارای بیشترین اهمیت هستند و در تشخیص نیز معمولا از آنها استفاده می شود.

به این صورت که هم از زمان ایجاد شدن موج ها و هم از میزان پتانسیل آنها استفاده می شود.

ABR

 

در این شکل ABR یک فرد سالم نمایش داده شده است

در این شکل مشاهده می شود که زمان نهفتگی موج V  است یعنی در محدوده نرمال قرار دارد.

و همچنین فاصله هریک از موج هایI و III و V از یکدیگر در محدوده نرمال است.

 

میزان بزرگی امواج در تست ABR به شدت محرک بستگی دارد به طوری که با افزایش شدت محرک میزان پتانسیل افزایش پیدا

کرده و بر طول امواج افزوده می شود، با کاهش شدت محرک بالعکس میزان پتانسیل کم شده و از طول امواج کاسته می شود.

در روند تخمین آستانه از موج V استفاده می کنیم برای این کار شدت را به مرور کم می کنیم و طول موج V هم به تدریج کم

می شود تا شدتی که در آن دیگر ما موج V را نخواهیم داشت ، می توانیم این شدت را به عنوان آستانه شخص تخمین بزنیم.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود با کاهش شدت محرک بزرگی موج ها کم شده اند.

 ABR

بررسی محل تومور، یا هر گونه ضایعه عصبی در مسیر عصب ۸ و ساقه مغز:

هر گونه تغییر غیرطبیعی در امواج می تواند نشان دهنده ضایعه در قسمتی از عصب شنوایی یا راه های شنوایی ساقه مغز باشد.

عواملی مانند

 • سن
 • جنس
 • بلوغ عصبی
 • همچنین درجه کم شنوایی

می تواند بر روی زمان های نهفتگی در تستABR  تاثیر بگذارند.

 

که باید بر اساس بیماران مختلف فاکتورهای اصلاحی در این تست لحاظ شود.

نوع کم شنوایی نیز بر روی زمان های نهفتگی تاثیر می گذارد.

مثلا کم شنوایی انتقالی بر روی زمان نهفتگی تمام امواج تاثیر می گذارد

به طوری که امواج به صورت کاملا طبیعی ایجاد می شوند ولی کمی به سمت راست تمایل دارند.

 

ضایعه های حسی عصبی هم بر اساس منشاء شان می توانند بر روی زمان نهفتگی  یک یا چند موج تاثیر گذار باشند

(بیشتر بر روی موج V تاثیر گذار هستند) و این زمان های نهفتگی را از محدوده طبیعی خارج کنند.

 

ABR

طراحی شرکت پیام (محمدرضا پوشیده)