سمــعک تـهـــــران
شمــاره تمــاس
021-88492162


تست  ABR و  ASSR کمک به تنظیم سمعک در کودکان

تست  ABR و  ASSR کمک به تنظیم سمعک در کودکان

 

همکاران گرامی دقت داشته باشید که در نوزادان و کودکان به علت عدم همکاری مطلوب لازم است در ارزیابی ها حتما از تست های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک استفاده نمود.

ازاینرو شنوایی شناس باید مهارت کافی در زمینه ارزیابی و تفسیر این گونه از تست ها را داشته باشد.

در این مقاله مروری به شیوه ایی کاملا کاربردی کاربرد تست های ABR و ASSR  در پیش بینی آستانه شنوایی و نحوه تنظیم سمعک کودکان با این دو تست بسیار مهم شرح داده خواهد شد.

 

تست ABR

تست ABR همواره به عنوان تست بسیار موثری در زمینه ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان استفاده شده است.

در حال حاضر به دو شیوه می توان ارزیابی شنوایی با تست ABR انجام داد.

 1. تست ABR با محرک کلیک
 2. تست ABR با محرک تن برست

 

آزمایش ABR با محرک کلیک:

 

در این تست از محرک پهن باند کلیک استفاده می شود که این ویژگی مزایا و معایب خاص خود را دارد:

مزایا:

 • کل عصب را می تواند تحریک کند ازاینرو همزمانی خوبی را تولید می کند.

معایب:

 • ویژگی فرکانسی از بین می رود ازاینرو با ABR کلیک نمی توان به دقت میزان کم شنوایی در هر فرکانس را مشخص کرد.
 •  طبق مطالعات گفته شد ABR با کلیک آستانه کلی فرکانس ۷۵۰ تا ۴۰۰۰ هرتز را بازنمایی می کند.

 

به شکل زیر دقت کنید:

پاسخ ABR

در این شکل با تکرار موج به وضوح موج ۵ تا شدت ۵۰ دسی بل قابل ردیابی است.

حال طبق مطالعات انجام گرفته در تست ABR با محرک کلیک لازم است ۱۰ دسی بل از آن به عنوان فاکتور اصلاحی (Correction Factor) کم شود.

ازاینرو در بیمار زیر آستانه در محدوده ۷۵۰ تا ۴۰۰۰ هرتز را ۴۰ دسی بل در نظر می گیریم اما توصیه می شود که حتما برای پیش بینی دقیق تر نتایج تست تن برست ABR، ASSR و رفتاری در کنار کلیک ABR استفاده شود.

همکاران گرامی لازم توجه داشته باشید تست ASSR بشدت تحت تاثیر میزان کم شنوایی است.

ازاینرو توصیه شده است در بیماران با کم شنوایی های بالا (شدید تا عمیق) از تست ASSR استفاده شود.

زیرا میزان خطا در پیش بینی آستانه در کم شنوایی های ملایم تا متوسط بسیار بالا است.

همچنین توصیه شده است در بیماران نوروپاتی شنوایی به هیچ وجه بر اساس تست ASSR پیش بینی آستانه انجام نشود چون در مطالعات بسیاری حتی تا ۶۰ دسی بل تفاوت آستانه ASSR با آستانه واقعی مشاهده شده است.

 

آزمایش ABR با محرک تن برست:

در تن برست ABR با فیلتر کردن محرک کلیک محرک هایی با ویژگی فرکانسی طراحی کرده اند که در این تست می توان تست ABR با محرک ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز را ثبت کرد

 

درشکل زیر نمونه ایی از تن برست ABR برای فرکانس ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز آورده شده است.

پاسخ ABR

در تن برست چون انرژی محرک به مناطق خاصی محدود می شود نسبت به کلیک موجی با دامنه کمتر تولید می کند و علت آن همزمانی ضعیف تری است که در عصب ۸ تولید کرده است.

به همین دلیل لازم است با دقت بیشتری موج را شناسایی و تفسیر نمود.

به جدول زیر دقت کنید:

تست های شنوایی

همانطور که مشاهده می کنید در جدول بالا فاکتور اصلاحی برای تن برست ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتزدر ۳ مطالعه آورده شده است.

همانطور که مشاهده می کنید در ۳ مقاله ذکر شده فاکتور اصلاحی برای تن برست ۵۰۰ هرتز بیشتر از سایر تن ها می باشد ازاینرو لازم است تفسیر تن برست های فرکانس پایین با دقت بالایی انجام شود.

 

در حال حاضر بیشتر مطالعات از فاکتور اصلاحی که در جدول با خط قرمز نشان داده شده است استفاده می کنند.

یعنی در

 • فرکانس ۵۰۰ هرتز ۱۵ دسی بل
 • فرکانس ۱۰۰۰ هرتز ۱۰ دسی بل
 • فرکانس ۲۰۰۰ هرتز ۵ دسی بل
 • فرکانس ۴۰۰۰ هرتز ۰ دسی بل

باید از آستانه بدست آمده در ABR کم کنیم. برای فهم بهتر این موضوع به شکل زیر دقت کند:

آزمون ABR

همانطور که مشاهده می کنید در شکل بالا موج ۵ در تن برست ۵۰۰ هرتز تا سطح شدت ۳۵ دسی بل ردیابی شده است.

حال لازم است در ادیوگرام نرم افزار سمعک، آستانه ۲۰ دسی بل وارد شود.

 

تست ASSR:

تست ASSR به چند علت وارد پروتکل تست های ارزیابی نوزادان و کودکان شد:

 1. با تست ABR نمی توان سطوح شدتی ۱۰۰ تا ۱۲۰ دسی بل را ارزیابی کرد.

از اینرو اگر کودکی در ABR تا سطح شدت ۹۹ دسی بل موج ۵ قابل ردیابی نباشد نمی توان میزان کم شنوایی را بدون ASSR پیش بینی کرد.

با ASSR می توان تا سطح شدت ۱۲۰ دسی بل را ارزیابی کرد.

۲٫  ویژگی فرکانسی

 

 

همکاران گرامی به نمودار زیر دقت کنید:

ABR

همانطور که مشاهده می کنید زمانی تست ASSR انجام می شود که در تست ABR نتوان موج ۵ را ردیابی کنیم.

به جدول زیر که در مقاله David R. Stapells آمده است توجه کنید:

پاسخ ASSR

پروفسور Stapells بیان کرده اند اگر در ABR موج ۵ برای فرکانس های ۵۰۰ تا شدت ۳۵ دسی بل، برای ۱۰۰۰ هرتز تا ۳۵ دسی بل، برای ۲۰۰۰ هرتز تا ۳۰ دسی بل و برای ۴۰۰۰ هرتز تا ۲۵ دسی بل قابل ردیابی باشد فرد نرمال است و باید به ترتیب فاکتورهای اصلاحی ۱۵، ۱۰، ۵ و ۰ دسی بل را اعمال کرد.

حال در ASSR اگر در ۵۰۰ هرتز تا ۵۰ دسی بل، در ۱۰۰۰ هرتز تا ۴۵ دسی بل، در ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز تا ۴۰ دسی بل آستانه ردیابی شود فرد نرمال است.

و برای فرکانس های

 • ۵۰۰ هرتز ۱۰ الی ۲۰ دسی بل
 • ۱۰۰۰ هرتز ۱۰ الی ۱۵ دسی بل
 • ۲۰۰۰ هرتز ۱۰ الی ۱۵ دسی بل
 • ۴۰۰۰ هرتز ۵ الی ۱۵ دسی بل

فاکتور اصلاحی وارد شود.

به شکل زیر دقت کنید:

پاسخ ASSR

در بیمار زیر آستانه های ASSR زیر حاصل شده است حال باید فاکتور اصلاحی را اعمال کنیم:

آزمون ASSR

همکاران گرامی دقت داشته باشند هیچ وقت به تنهایی نتایج تست های رفتاری، ABR، ASSR و OAE را به تنهایی تفسیر نکنید و تعیین آستانه نهایی در قالب مجموعه تست (Test Battery)  انجام شود.

همچنین مباحث ذکر شده در زیر حاصل چندین مقاله مرروی و جامع است و برای اطلاعات کامل تر توصیه می شود به منابع موجود در این زمینه از جمله کتاب های رفرنس مراجعه نمایید.

انواع-کم-شنوایی-و-پیامد-آن سمعک و اثر انسداد درمان BPPV چگونه میزان موفقیت در کاشت حلزون را افزایش دهیم انواع سیستم های کاشت حلزون تست  ABR و  ASSR کمک به تنظیم سمعک در کودکان BPPV و مانور های تشخیصی آن درمان کم شنوایی با سلول های بنیادی لوزه سوم تومور عصب شنوایی تومور گلوموس چیست پیرگوشی چیست و درمان پیرگوشی گرفتگی گوش قیمت سمعک به چه عواملی بستگی دارد مزایای سمعک های جدید انواع سمعک براساس اندازه انواع سمعک براساس تکنولوژی سمعک نامریی کوچکترین سمعک دنیا وسایل کمک شنوایی برای افراد با اختلال شنوایی آشنایی با سمعک و وسایل کمک شنوایی سمعک-قابل-شارژ قوی ترین سمعک داخل گوشی قوی ترین سمعک پشت گوشی سمعک-هوشمند سمعک برای افراد کم شنوا سمعک ضد آب سمعک فراهوشمند سمعک دیجیتال و سمعک آنالوگ آنچه در مورد سمعک باید بدانیم مهار وزوز گوش با سمعک انواع باتری سمعک طول-عمر-باتری-سمعک تعمیر انواع سمعک سمعک RESOUND انواع کم شنوایی درمان کم شنوایی علل کم شنوایی عملکرد سیستم شنوایی میزان کم شنوایی کم شنوایی ناشی از سر و صدا تست شنوایی در بدو تولد برای نوزادان علایم کم شنوایی و ارزیابی شنوایی در نوزادان و کودکان خدمات و تست ها در کلینیک شنوایی سنجی وسایل کمک شنوایی برای افراد با اختلال شنوایی کاشت حلزون نقش ویتامین ها بر شنوایی جرم گوش سمعک دو گوشی یا تک گوشی افت شنوایی و تاثیر آن بر گفتار و زبان کم شنوایی ناشی از سن یا پیرگوشی عوارض عدم استفاده کودک از سمعک تاخیر گفتار و زبان سن طلایی استفاده از سمعک سمعک چیست سمعک مخصوص موسیقی دان های کم شنوا کوچکترین سمعک دنیا بهبود رضایت بیمار از سمعک عدم استفاده از سمعک کاشت نامریی علل درد گوش و درمان آن خروپف و درمان آن سمعک و وزوز گوش کم شنوایی در کودکان تجویز سمعک در کودکان بهترین سمعک برای بیمار مدل جدید سمعک پزشک متخصص گوش و حلق و بینی درباره ما گزارش موارد کم شنوایی مقالات مخصوص همکار مقالات آزمایش های شنوایی بیماری و درمان مقالات مخصوص بیمار مقالات نگهداری سمعک ها مقالات خرید سمعک انواع سمعک وزوز-گوش-علل-و-درمان غربالگری-شنوایی-نوزادان کم-شنوایی-ناشی-از-سر-و-صدا